Werkwijze

Om uw droomtuin te kunnen verwezenlijken is een tuinontwerp van groot belang. Zonder een doordacht tuinplan is een mooi resultaat ondenkbaar.

Het uittekenen van een plan gebeurt bij voorkeur in verschillende fases, rekeninghoudend met eventueel aanwezige beplanting, de oppervlakte en de vorm van het terrein, de omgeving en de bouwstructuur van de woning. Een grondige opmeting en een goed gesprek met de opdrachtgever zijn zeker noodzakelijk. Het blijft in de eerste plaats uw tuin en leefomgeving. Daarom is het onze bedoeling om uw ideeën en wensen op een degelijke wijze op een plan uit te werken waarbij eveneens rekening wordt gehouden met de zonkant, onderhoud, budget, beschikbare ruimte en al bestaande elementen.

Om een mooi resultaat te bereiken schakelen we specialisten in om voor u een tuin te ontwerpen die optimaal aansluit bij uw leefruimte.

Realisaties werkwijze